Jdi na obsah Jdi na menu
 

Únor v Paříži voní palačinkami

7. 2. 2014

palacinky-1.jpgOtočíte v kalendáři stranu z ledna na únor a všude po celé Francii jsou najednou aktuálním tématem palačinky. Jdete ráno do pekárny pro chléb a hned u pokladny jsou naskládány čerstvé zlatavé „crêpes“. Do školky si děti nesou, na požádání paní učitelky, vajíčka, sklenku povidel, či cukr, v sešitě školáků najdete recept na palačinky. 

Hromnice „La Chandeleur“ se ve Francii slaví 2. února, čili 40 dní po Vánocích. Francouzské slovo označující Hromnice „Chandeleur“ pochází z „candela“ - svíčka. Pohané svíčkami odháněli zlo, bouře, smrt a vyjadřovali přání, aby zpalacinky-2.jpgimní setba přinesla dobrou letní žeň. V 5. století svíčky v kostelech nahradily pohanský zvyk oslavující světlo a plodnost.
 
15. února Římané oslavovali luperkálie. „Lupercus“ byl bůh plodnosti. Později Keltové slavili „Imbolc“ 1. února, svátek čištění vody, která zajišťovala úrodnost a plodnost. Na konci římské říše se církev rozhodla nahradit pohanské rituály náboženskými svátky. „La Chandeleur“ - Hromnice, svátek Obětování Páně zavedl papež Gelasius v roce 472. Tento svátek se v roce 1372 stal v městě Avignon svátkem Očistění Panny Márie. Říká se dokonce, že papež Gelasius I. vítal poutníky přicházejících do Říma palačinkapalacinky-3.jpgmi.
 
La Chandeleur nebo svátek „les Chandelles“ svíček (hromniček), podle církevní tradice svátek očistění Panny Marie a představení Ježíše v jeruzalémském chrámě. Podle židovského zákona v té době, matka, která porodila syna, byla považována za nečistou sedm dní a dalších 33 dní musela čekat na očištění krve (čili během 40 dní nemohla vkročit do svatého místa).
 
V kostelech se zapalovaly posvěcené svíčky, které si věřící odnášeli domů, aby ochránili své příbytky. V tomto období roku začínalo zimní sázení, a tak se posbírala v dopalacinky-4.jpgmě zbylá mouka, aby se na Hromnice dělaly palačinky, symbol prosperity na nový rok. Ti nejpověrčivější i v současnosti přehazují palačinky ve vzduchu s mincí v jedné ruce, aby si do domu přilákali bohatství. Nebo podle jiné tradice se jedna palačinka vyhodí na skříň a nechá se tam do následujícího roku, aby přinesla dobrou úrodu a prosperitu do domu.
 
Letos během prvního únorového víkendu, samozřejmě palačinkového, svítilo na Paříž slunce a v jeho paprscích bylo cítit už první závan tepla jara. V parku se v ranní jinovatce objevily sněženky a listy narcisů se již pyšně zelenají. Už se dá sedět na lavičkách u Seiny a obličej nastavit slunci, jehož tvar a barva se podobá únorovým palačinkám.
 
Maria Danthine, Paristep

palacinky-5.jpg